Nedozvoljeno izveštavanje elektronskih medija

Ukoliko smatrate da je pružalac medijske usluge emitovao sadržaj za koji smatrate da nije u skladu sa propisima koji regulišu obaveze pružalaca medijskih usluga tokom izborne kampanje, možete podneti prijavu Regulatornom telu za elektronske medije. Izaberite vrstu povrede koju prijavljujete, navedite datum i vreme emitovanja spornog sadržaja i što preciznije opišite sadržinu koju prijavljujete. Kada popunite prijavu, preuzmite je u pdf formatu, potpišite i pošaljite Regulatornom telu za elektronske medije na adresu Trg Nikole Pašića 5, Beograd.

Napomena

CRTA ne prikuplja i ne obrađuje lične podatke koje ste uneli u formu za prijavu.

Popunite
prijavu

Poslato
U formatu 12:00

Navodi kojim se vređaju ili ugrožavaju lični interesi podnosioca prijave ili opšti ineres