Nedozvoljeno izveštavanje elektronskih medija

Pravni osnov: Na osnovu čl.4 Pravilnika o načinu izricanja mera pružaocima medijskih usluga „Prijava se predaje neposredno Regulatoru, šalje poštom, faksom ili elektronskom poštom“. Vaša prijava će biti poslata direktno na email Regulatornog tela za elektronske medije: [email protected]

Napomena

CRTA ne čuva Vaše lične podatke. U cilju statističke obrade, čuvaju se jedino podaci koji se odnose na tip nepravilnosti/prijave kao i na kom biračkom mestu se nepravilnost desila. Ukoliko želite možete ostaviti vašu e-mail adresu kako bi ostali u kontaktu sa CRTA posmatračkom misijom.

Popunite
prijavu

Poslato

Navodi kojim se vređaju ili ugrožavaju lični interesi podnosioca prijave ili opšti ineres