Navigation

Političko oglašavanje van predizborne kampanje

Probudi REM

Spot sa političkim sadržajem emitovan na TV PRVA dana 03.02.2019 u 10:18h i TV HAPPY dana 04.02.2019 u 21:50h.

Pravni osnov: Na osnovu čl.4 Pravilnika o načinu izricanja mera pružaocima medijskih usluga „Prijava se predaje neposredno Regulatoru, šalje poštom, faksom ili elektronskom poštom“. Vaša prijava će biti poslata direktno na email Regulatornog tela za elektronske medije: [email protected]

Crta ne čuva lične podatke koje šaljete kroz alat za prijavu neregularnosti REM-u. CRTA, u cilju statističke obrade, čuva jedino podatke koji se odnose na naziv medija na koji se prekršaj odnosi kao i tip prekršaja koji se prijavljuje. Trag koji ostaje nakon prijave jeste i izmena na brojaču.

Popunite prijavu

do sada poslato:

Navodi kojim se vređaju ili ugrožavaju lični interesi podnosioca prijave ili opšti interes

Spot sa političkim sadržajem emitovan na TV PRVA dana 03.02.2019 u 10:18h i TV HAPPY dana 04.02.2019 u 21:50h